Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Başvuruları Başladı
Duyuru Arşivi
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Başvuruları Başladı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ BAŞVURULARI
2016-2017 eğitim-öğretim yılı için Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünün çeşitli programlarına 16 Mayıs-27 Haziran 2016 tarihleri arasında internet üzerinden aşağıda belirtilen şartlarda yüksek lisans ve doktora öğrenci başvuruları kabul edilecektir.
Online Başvuru
Uluslararası lisansüstü başvuru koşulları, detaylar ve irtibat için tıklayınız.
Please click below to Access the International Graduate Admissions System
للتسجيل في برامج الدراسات العليا من خلال هذا الرابط :
http://apply.fsm.edu.tr/
Online Application
(International Graduate Admissions)
PROGRAMLARA GÖRE KONTENJAN, ALES PUAN TÜRLERİ VE ÜCRETLER
Program Genel Kontenjan Yatay Geçiş Kontenjan ALES Türü Puan YDS Ücret
Mimarlık Yüksek Lisans 20* 5 SAY 55 - 14.000
Mimarlık Doktora 10* 2 SAY 55 55 18.000
Mimari Koruma-Restorasyon Yüksek Lisans 20* 5 SAY 55 - 14.000
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans 10* 2 SAY 55 - 14.000
Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans 10* 2 SAY 55 - 14.000
  
  * Kontenjanın %60’ı tam burslu, %40’ı yarı bursludur.
-  Tüm programlarda bursluluk hakkı kazanmak için gerekli taban başarı puanının sağlanması gerekmektedir.
- Yüksek lisans programlarında bursluluk süresi 2 yıl için geçerlidir. Ücretler normal şartlarda dersler, seminer ve tez çalışması olmak üzere azami süre olarak 3 yıl için geçerlidir, ücretlere KDV dâhildir.
- Doktora programında bursluluk süresi 4 yıldır için geçerlidir. Ücretler; normal şartlarda dersler, seminer, yeterlik ve tez çalışması olmak üzere azami süre olarak 6 yıl için geçerlidir, ücretlere KDV dâhildir.
Ön kayıt başvuru tarihleri 16 Mayıs– 27 Haziran 2016
Mimarlık YL. / Doktora  Yazılı Sınav 14 Temmuz 2016, Saat: 10.00
Topkapı Yerleşkesi
Mimari Koruma-Restorasyon YL.
Bilgisayar Mühendisliği YL.  Mülakat Saat: 14.00
Biyomedikal Mühendisliği YL.
Sonuçların ilanı    18 Temmuz 2016
Asıl liste kesin kayıt 19-21 Temmuz 2016
Yedek liste kesin kayıt 25-26 Temmuz 2016
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMINDA GENEL BAŞARI TABAN PUANLARI
Program Giriş Puanı Yarı Burslu Tam Burslu
Yüksek Lisans 65/100 68/100 72/100
Doktora 70/100 73/100 77/100
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
a) Yüksek Lisans için lisans mezuniyet notunun en az  CC (60.00). Doktora için yüksek lisans mezuniyet notunun en az CB (67.00) olması
b) ALES’ten en az 55 puan almış olmak.
c) Doktora için YDS’den en az 55 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak; Tüm yüksek lisans programlarında YDS şartı aranmaz.
GEREKLİ BELGELER
a) Yüksek Lisans için lisans, Doktora için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi.
b) Mezuniyet Transkripti.
c) ALES belgesi.
d) YDS veya eşdeğeri bir belge (Doktora programı için gereklidir).
h) Özgeçmiş.
f) Askerlik durum belgesi (Askerlik yönünden bir sakıncası olmadığını belirten belge).
g) Nüfus cüzdanı fotokopisi.
e) Çalışma dosyası (portföy). Mülakat sırasında getirilecek.
DEĞERLENDİRME
a) Yüksek Lisans ve Doktora Yeterlik programlarına, Mezuniyet notu, YDS puanı, yazılı sınav ve mülâkat sonuçları ile adayların sundukları başvuru belgeleri ve çalışma dosyası (portföy) değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.
b) Yazılı sınavdan en az 50 puan alanlar mülakata çağırılır.
c) Yazılı Sınav ve Mülâkata katılmayan aday ‘Başarısız’ sayılır ve sıralamaya alınmaz.
d) Genel değerlendirme sonucu yüksek lisans programları için en az 65, doktora programları için en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
e) Başvuru işlemlerinde istenilen bilgiler adayın beyanı olup, gerçeğe aykırı girilen bilgiler olması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılır.
f) Şartlı başvuru kabul edilmez.
ÖZEL KOŞULLAR
Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programına Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik, Bilgisayar Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar başvuru yapabilir.
Biyomedikal Mühendisliği yüksek lisans programına sadece Mühendislik, Fizik, Biyoloji, Kimya, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri mezunu olanlar başvuru yapabilir.
Mimarlık yüksek lisans ve doktora programlarına sadece yakın alandan mezun olanlar başvuru yapabilirler. Alan dışından başvuran öğrencilere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanır.
Mimari Koruma-Restorasyon yüksek lisans programına sadece Mimarlık bölümünden mezun olanlar başvuru yapabilir.
YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Aday başvuruları, aşağıdaki belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile doğrudan ilgili Enstitü müdürlüğüne yapılmalıdır.
a) Yüksek Lisans için lisans, Doktora için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi.
b) Transkript Belgesi (En az bir dönemini okumuş, bütün derslerinden başarı sağlamış ve not ortalamasının 3.00/4.00 olması).
c) Okuduğu derslere ait onaylı ders içerikleri.
d) YDS veya eşdeğeri bir belge (Doktora programı için gereklidir).
e) Çalışma dosyası (portföy).
f) Herhangi bir disiplin cezası almadığını belirten belge.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Topkapı Yerleşkesi  
Merkez Efendi Mah. Mevlevihane Cad. No:25
(Yenikapı Mevlevihanesi) Zeytinburnu/İSTANBUL
Tel: 0212 582 9070, 521 85 00/2028-2045  Faks:0212 582 81 10
Topkapı Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız.
Başvurular hakkında bilgi için:    
Ahmet Hamdi GÜNEŞ Bülent UÇAN
agunes@fsm.edu.tr bucan@fsm.edu.tr


Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi