Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Tez Konusu Veya Tez Konusu Başlığı Değişikliği
Duyuru Arşivi
Tez Konusu Veya Tez Konusu Başlığı Değişikliği

TEZ KONUSU VEYA TEZ KONUSU BAŞLIĞI DEĞİŞİKLİĞİ

 

Bazı öğrencilerin gerek Tez Savunması Jüri Önerisi Formu, Doktora Tez Önerisi Formu, gerekse Altı Aylık Ara Rapor hazırlama ve tez izleme komitesi üyelerine Teslim Tutanağı Formunda,  öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış resmi tez konusu başlığının ilgili danışman ile öğrenci tarafından değiştirilmiş olduğu gözlenmekte, bu usule aykırı değiştirmeler de bir takım gecikmelere, aksamalara, gereksiz iş yüküne ve mağduriyetlere sebep olmaktadır.    

Bu nedenle, aşağıda belirtilen hususlarda azami hassasiyetin gösterilmesini önemlidir.  

  1. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış resmi tez konusunda herhangi bir değişiklik yapılmaması gerekmektedir.
  2. Bununla birlikte resmi tez konusunun başlığında bir değişiklik yapılması isteniliyorsa,   Tez Savunması, Tez Önerisi Savunması ya da Altışar Aylık Ara Rapor değerlendirmesi tarihinden en az 2 ay önce ilgili form ile Anabilim Dalı Başkanlığının da onayı alınmak suretiyle Enstitü Müdürlüğüne başvurulur. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı’yla kesinleşir.
  3. Tez konusunun tamamen değiştirilmek istenmesi halinde ise, işlem başa döner ve süreç yeniden başlar.Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi