Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Lisansüstü Programlara 2. Başvurular Başladı
Duyuru Arşivi
Lisansüstü Programlara 2. Başvurular Başladı

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Alınacaktır  
Üniversitemiz Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünün ilgili anabilim dallarına 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için 08-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında internet üzerinden online olarak aşağıda belirtilen şartlarda lisansüstü aday başvurular kabul edilecektir.  
 
Online Başvuru  
 
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLAR VE ÜCRETLER  
Anabilim Dalı Program Genel Kontenjan ALES Puan Türü Ücret  
Mimarlık Mimarlık (İngilizce) Yüksek Lisans 20 (5’i Tam Burslu, 15’i Yarı Burslu) SAY 55 18.000 TL  
Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans 20 (5’i Tam Burslu, 15’i Yarı Burslu) SAY 55 18.000 TL  
Mimarlık Doktora 8 (5’i Tam Burslu, 3’ü Yarı Burslu) SAY 55 18.000 TL  
Mimari Koruma-Restorasyon Yüksek Lisans 4 (Yarı Burslu) SAY 55 14.000 TL  
Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans 1(Yarı Burslu) SAY 55 14.000 TL  
Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans 9 (5’i Tam Burslu, 4’ü Yarı Burslu) SAY 55 14.000 TL  
 
-Sınavda yeterli puanı alarak başarılı olan ancak burs kazanamayan adaylar istedikleri takdirde ve yeterli kontenjan olması halinde ücretli olarak kayıt yaptırabilirler.  
-  Tüm programlarda bursluluk hakkı kazanmak için gerekli taban başarı puanının sağlaması gerekmektedir.  
-  Bursluluk süresi tüm yüksek lisans programlarında azami 2 yıl, doktora programlarında azami 4 yıl sürelidir.  
-  Yüksek lisans programlarının ücretleri; dersler, seminer ve tez çalışması olmak üzere azami 3 yıl için geçerlidir ve ücretlere KDV dâhildir. (Belirtilen ücret 3 yıllık ücrettir).  
-  Doktora programlarında ücretler; dersler, seminer, yeterlik ve tez çalışması olmak üzere azami 6 yıl için geçerlidir ve ücretlere KDV dâhildir. (Belirtilen ücret 6 yıllık ücrettir).  
 
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA GİRİŞ SINAVI TAKVİMİ  
Mimarlık (İNG) Yüksek Lisans Yabancı Dil Giriş Sınavı 23.08. 2016, Saat: 09.00, Yabancı Diller Bölümü
Mimarlık (İNG.) Yüksek Lisans Adayları Katılacak
Küçük Çamlıca Yerleşkesi
 
Yüksek Lisans Yabancı Dil Sınavı Sonuçlarının İlanı 25.08.2016  
Yazılı ve Mülakat Sınavı Mimarlık (İNG) 31.08.2016, Saat: 10.00 Topkapı Yerleşkesi  
Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi  
Mimari Koruma-Restorasyon  
Mimarlık (Doktora)  
Bilgisayar Mühendisliği  
Biyomedikal Mühendisliği  
Sonuçların ilanı 02.09.2016  
Kesin kayıt 06-08 Eylül 2016 Topkapı Yerleşkesi  
*Mülakat sınavı, aynı gün öğleden sonra yapılır.  
 
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  
YÜKSEK LİSAN VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMINDA GENEL BAŞARI TABAN PUANLARI  
Program Giriş Puanı Yarı Burslu Tam Burslu  
Yüksek Lisans 65/100 68/100 72/100  
Doktora 70/100 73/100 77/100  
 
BAŞVURU ŞARTLARI  
a)       Yüksek Lisans için lisans mezuniyet notunun en az CC (60/100), Doktora için yüksek lisans mezuniyet notunun en az CB (67/100) olması  
b)       ALES’ten en az 55 puan almış olmak.  
c)       Mimarlık İngilizce yüksek lisans için YDS’den en az 70 puan, ya da FSMVÜ Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca yapılan İngilizce sınavından, YDS 70’e eşdeğer puan almış olmak.  
d)       Doktora için YDS’den en az 55 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak;  
e)       Diğer tüm yüksek lisans programlarında YDS şartı aranmaz.  
 
GEREKLİ BELGELER  
a)        Yüksek Lisans için lisans, Doktora için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi.  
b)       Mezuniyet Transkripti.  
c)        ALES belgesi.  
d)       Mimarlık (İngilizce) ve Doktora programı için YDS veya eşdeğeri bir belge gereklidir.  
e)        Çalışma dosyası (portföy), mülakat sırasında Sınav Komisyonuna teslim edilecektir.  
f)        Askerlik durum belgesi (Askerlik yönünden bir sakıncası olmadığını belirten belge).  
g)       Nüfus cüzdanı fotokopisi.  
h)       Özgeçmiş.  
 
ÖZEL KOŞULLAR  
Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programına Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik, Bilgisayar Öğretmenliği, Enformatik, Fizik Mühendisliği ve Fizik bölümünden mezun olanlar başvuru yapabilir. (Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği dışındaki bölümlerden başvuran öğrencilere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.)  
 
Biyomedikal Mühendisliği yüksek lisans programına Biyomedikal Mühendisliği, Diğer Mühendislik Dalları, Fizik, Biyoloji, Kimya, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri mezunu olanlar başvuru yapabilir. (Biyomedikal Mühendisliği dışındaki bölümlerden başvuran öğrencilere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.)  
 
Mimarlık Türkçe ve İngilizce  yüksek lisans ile doktora programlarına yakın alandan mezun olanlar (mimarlık, iç mimarlık, şehir planlama, inşaat mühendisliği, peyzaj mimarlığı veya sanat tarihi) başvuru yapabilirler. Alan dışından başvuran öğrencilere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.  
 
Mimari Koruma-Restorasyon yüksek lisans programına sadece Mimarlık bölümünden mezun olanlar başvuru yapabilir.  
 
Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi yüksek lisans programına 4 yıllık lisans mezunu olanlar ((Kent ve Bölge Planlama, İnşaat, Makine, Elektronik, Kimya Mühendisliği, Arkeoloji, Sanat ve Mimarlık Tarihi, Jeoloji, Hukuk, Sosyoloji, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Mimarlık, İç Mimarlık) başvuru yapabilirler.  
 
DEĞERLENDİRME  
a)       Yüksek Lisans ve Doktora Yeterlik programlarına, Mezuniyet notu, YDS puanı, yazılı sınav ve mülâkat sonuçları ile adayların sundukları başvuru belgeleri ve çalışma dosyası (portföy) değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.  
b)       Yazılı sınavdan en az 50 puan alanlar mülakata çağırılır.  
c)       Yazılı Sınava veya Mülâkata katılmayan aday ‘Başarısız’ sayılır ve sıralamaya alınmaz.  
d)       Genel değerlendirme sonucu yüksek lisans programları için en az 65, doktora programları için en az 70 puan alanlar başarılı olur.  
e)       Başvuru işlemlerinde istenilen bilgiler adayın beyanı olup, gerçeğe aykırı girilen bilgiler olması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılır.  
f)        Şartlı başvuru kabul edilmez.  
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Topkapı Yerleşkesi    
Merkez Efendi Mah. Mevlevihane Cad. No:25  
(Yenikapı Mevlevihanesi) Zeytinburnu/İSTANBUL  
Tel: 0212 582 9070, 521 85 00/2028-2045  Faks:0212 582 81 10  
Topkapı Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız.  
 
Başvurular hakkında bilgi için:      
Ahmet Hamdi GÜNEŞ Cebrail ÇETİN Bülent UÇAN  
agunes@fsm.edu.tr ccetin@fsm.edu.tr bucan@fsm.edu.tr  
 


Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi