Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Lisansüstü Başvurular Başladı
Duyuru Arşivi
Lisansüstü Başvurular Başladı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

2017-2018 Eğitim-öğretim yılı için Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünün çeşitli programlarına 15 Mayıs-07 Temmuz 2017 tarihleri arasında internet üzerinden aşağıda belirtilen şartlarda yüksek lisans ve doktora öğrenci başvuruları kabul edilecektir.

 

Online Başvuru

 

PROGRAMLARA GÖRE KONTENJAN, ALES PUAN TÜRLERİ VE ÜCRETLER
Program Genel Kontenjan Burs Oranları Yatay Geçiş Kontenjan ALES Türü Puan Yabancı Dil Sınavı Ücret
Mimarlık Yüksek Lisans 30 %60’ı tam burslu, %40’ı yarı burslu 5 SAY 55 - 16.000,00 TL
Mimarlık Doktora 10 %60’ı tam burslu, %40’ı yarı burslu 2 SAY 55 55 20.000,00 TL
Mimari Koruma-Restorasyon Yüksek Lisans 25 %60’ı tam burslu, %40’ı yarı burslu 5 SAY 55 - 16.000,00 TL
Mimarlık (İngilizce) Yüksek Lisans 20 %60’ı tam burslu, %40’ı yarı burslu 2 SAY 55

70

19.000,00 TL
Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans 20 %60’ı tam burslu, %40’ı yarı burslu 2 SAY 55 - 20.000,00 TL
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans 10 %60’ı tam burslu, %40’ı yarı burslu 2 SAY 55 - 15.000,00 TL
Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans 10 %60’ı tam burslu, %40’ı yarı burslu 2 SAY 55 - 15.000,00 TL
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans 10 %20’ı tam burslu, %80’ı yarı burslu - SAY 55 - 17.000,00 TL
İç Mimarlık Yüksek Lisans 10 %20’ı tam burslu, %80’ı yarı burslu - SAY 55 - 15.000,00 TL

 

- Sınavda yeterli puanı alarak başarılı olan ancak burs kazanamayan adaylar istedikleri takdirde ve yeterli kontenjan olması halinde ücretli olarak kayıt yaptırabilirler.
- Tüm programlarda bursluluk hakkı kazanmak için gerekli taban başarı puanının sağlaması gerekmektedir.
- Sınavda yeterli puanı alarak başarılı olan ancak burs kazanamayan adaylar istedikleri takdirde ve yeterli kontenjan olması halinde ücretli olarak kayıt yaptırabilirler.
 

 

Ön kayıt başvuru tarihleri 15 Mayıs– 07 Temmuz 2017
Yüksek Lisans Yabancı Dil Sınavı 
(Bu sınav yalnız Mimarlık (İngilizce) yüksek lisans adayları için geçerlidir.)
11 Temmuz 2017, Saat:09.00
Yabancı Diller Bölümü- Küçük Çamlıca Yerleşkesi
Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının ilanı 12 Temmuz 2017

Mimarlık YL. / Doktora
Mimari Koruma-Restorasyon YL.
Mimarlık (İngilizce) YL.
Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi YL.
İnşaat Mühendisliği YL.
İç Mimarlık YL.
Bilgisayar Mühendisliği YL.
Biyomedikal Mühendisliği YL.

Yazılı Sınav 14 Temmuz 2017,  Saat: 10.00 
Haliç Yerleşkesi
Mülakat Saat: 14.00
Sonuçların ilanı 18 Temmuz 2017
Asıl liste kesin kayıt 31 Temmuz – 02 Ağustos 2017
Yedek liste kesin kayıt 03-04 Ağustos 2017

 

MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMINDA GENEL BAŞARI TABAN PUANLARI
Program Giriş Puanı Yarı Burslu Tam Burslu
 Yüksek Lisans 65/100 68/100 72/100
 Doktora 70/100 73/100 77/100
 

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
a) Yüksek Lisans için lisans, Doktora için yüksek lisans mezunu olmak,
b) ALES’ten en az 55 puan almış olmak,
c) Mimarlık İngilizce yüksek lisans için YDS’den en az 70 puan, ya da FSMVÜ Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca yapılan İngilizce sınavından, YDS 70’e eşdeğer puan almış olmak,
d) Doktora için YDS’den en az 55 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak,
e) Diğer yüksek lisans programlarında YDS şartı aranmaz.


GEREKLİ BELGELER
a) Yüksek Lisans için lisans, Doktora için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi. (Mezun olan öğrenciler için, Mezuniyet belgesini hazırlanmayan öğrenciler için bütün derslerini gösteren trnaskript belgesi yeterlidir. Ancak kesin kayıt yapma hakkı kazanan öğrencilerin mezuniyet belgelerinin aslını gtirmedikleri takdirde kesin kayıtları yapılmayacaktır.)
b) Mezuniyet Transkripti,
c) ALES belgesi,
d) Mimarlık İngilizce Yüksek Lisans ve Doktora programı için YDS veya eşdeğeri bir belge;
e) Çalışma dosyası (portföy). Mülakat sırasında getirilecek,
f) Askerlik durum belgesi (Askerlik yönünden bir sakıncası olmadığını belirten belge),
g) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
h) Niyet mektubu.


ÖZEL KOŞULLAR
Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programına Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik, Bilgisayar Öğretmenliği, Enformatik, Fizik Mühendisliği ve Fizik bölümünden mezun olanlar başvuru yapabilir. (Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği dışındaki bölümlerden başvuran öğrencilere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.)     
Biyomedikal Mühendisliği yüksek lisans programına Biyomedikal Mühendisliği, Diğer Mühendislik Dalları, Fizik, Biyoloji, Kimya, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri mezunu olanlar başvuru yapabilir. (Biyomedikal Mühendisliği dışındaki bölümlerden başvuran öğrencilere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.)
Mimarlık Türkçe ve İngilizce yüksek lisans ile doktora programlarına yakın alandan mezun olanlar (mimarlık, iç mimarlık, şehir planlama, inşaat mühendisliği, peyzaj mimarlığı veya sanat tarihi) başvuru yapabilirler. Alan dışından başvuran öğrencilere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.           
Mimari Koruma-Restorasyon yüksek lisans programına sadece Mimarlık bölümünden mezun olanlar başvuru yapabilir.        
Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi yüksek lisans programına 4 yıllık lisans mezunu olanlar (Kent ve Bölge Planlama, İnşaat, Makine, Elektronik, Kimya Mühendisliği, Arkeoloji, Sanat ve Mimarlık Tarihi, Jeoloji, Hukuk, Sosyoloji, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Mimarlık, İç Mimarlık) başvuru yapabilirler.            
İç Mimarlık yüksek lisans programına İç Mimarlık ve Mimarlık bölümünden lisans mezunu olanlar başvuru yapabilirler.   


DEĞERLENDİRME
a) Yüksek Lisans ve Doktora Yeterlik programlarına, Mezuniyet notu, YDS puanı, yazılı sınav ve mülâkat sonuçları ile adayların sundukları başvuru belgeleri ve çalışma dosyası (portföy) değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.
b) Yazılı sınavdan en az 50 puan alanlar mülakata çağırılır.
c) Yazılı Sınav ve Mülâkata katılmayan aday ‘Başarısız’ sayılır ve sıralamaya alınmaz.
d) Genel değerlendirme sonucu yüksek lisans programları için en az 65, doktora programları için en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
e) Başvuru işlemlerinde istenilen bilgiler adayın beyanı olup, gerçeğe aykırı girilen bilgiler olması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılır.
f) Şartlı başvuru kabul edilmez.


YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Aday başvuruları, aşağıdaki belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile doğrudan ilgili Enstitü müdürlüğüne yapılmalıdır.
a) Yüksek Lisans için lisans, Doktora için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi.
b) Transkript Belgesi (En az bir dönemini okumuş, bütün derslerinden başarı sağlamış ve not ortalamasının 3.00/4.00 olması).
c) Ales Belgesi.
d) Okuduğu derslere ait onaylı ders içerikleri.
e) YDS veya eşdeğeri bir belge (Doktora programı için gereklidir).
f) Çalışma dosyası (portföy).
g) Herhangi bir disiplin cezası almadığını belirten belge.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Topkapı Yerleşkesi  
Merkez Efendi Mah. Mevlevihane Cad. No:25
(Yenikapı Mevlevihanesi) Zeytinburnu/İSTANBUL
Tel: 0212 582 9070, 521 85 00/2028-2045  Faks:0212 582 81 10
Topkapı Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız.

Küçük Çamlıca Yerleşkesi (Yabancı Diller Bölümü)
Küçükçamlıca Mah. Çilehane Yolu Caddesi No:8 Üsküdar / İstanbul
İletişim: 0(216) 546 02 96 (Dâhili - 3000) -  @: prep@fsm.edu.tr  
Web:http://prep.fsm.edu.tr/
Küçük Çamlıca Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız.

 

Başvurular hakkında bilgi için:

ENSTİTÜ / Program Sorumlu e-posta
 MFBE / Mimarlık Yüksek Lisans Durmuş AKYEL

0(212) 5218100- 2041  

dakyel@fsm.edu.tr

 MFBE / Mimarlık Doktora
 MFBE / Mimari Koruma-Restorasyon Yüksek Lisans
 MFBE / Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans
 MFBE / Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans
 MFBE / Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans
 MFBE / İç mimarlık Yüksek Lisans
 MFBE / İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans 
ENSTİTÜ / Program Sorumlu e-posta
 MFBE / Mimarlık (İngilizce) Yüksek Lisans Bülent UÇAN

0(212) 5218100- 2045

 bucan@fsm.edu.tr
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi