Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | AZAMİ SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME (ÖNEMLİDİR)
Duyuru Arşivi
AZAMİ SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME (ÖNEMLİDİR)

2016-2017 GÜZ YARIYILI ÖNCESİ KAYITLI OLAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN AZAMİ SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME (ÖNEMLİDİR)

Değerli Öğrencimiz,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 20.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak kabul edilen “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ni takiben Üniversitelere gönderdiği 13.06.2016 tarih ve 35253 sayılı yazı ile 20.04.2016 tarihinden önce kayıt yaptırmış olan öğrencilere de Yönetmelikte geçen süre sınırının uygulanmasına dair karar almıştır. Söz konusu karar uyarınca tabi olacağınız süre sınırına ilişkin bilgiler şöyledir:

Lisansüstü Eğitimde Süre ve Kayıt Silme  

İlgili yönetmelik maddesi gereğince,  tezli programda ders aşamasında olan yüksek lisans öğrencilerimizin en geç 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılının sonuna kadar derslerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Derslerini belirtilen sürede tamamlayamayan öğrencilerin kayıtları silinir.

Söz konusu yönetmelik maddesi gereğince tez aşamasında olan yüksek lisans öğrencilerinin azami süreleri uzatma hariç 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyıl sonudur. Uzatma alan öğrenciler ise mezun olabilmek için 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sonuna kadar programı bütünüyle tamamlamış olmalıdır. Programı verilen sürede tamamlayamayan öğrencilerin kayıtları silinir.

İlgili yönetmelik maddesi gereğince tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin tüm derslerini ve mezuniyet projelerini başarıyla tamamlayarak programı bitirebilmeleri için azami süreleri 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyıl sonudur. Programı verilen sürede tamamlayamayan öğrencilerin kayıtları silinir.

Söz konusu yönetmelik maddesi gereğince doktora ve sanatta yeterlik programına kayıtlı ders aşamasındaki öğrencilerin tüm derslerini 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonuna kadar tamamlamış olmaları gerekir. Öğretim programında belirtilen kredili ve kredisiz derslerin tümünü verilen bu sürede tamamlayamayan öğrencilerin kayıtları silinir.

Söz konusu yönetmelik maddesi gereğince 20.04.2016 tarihinden önce kredili derslerini ve kredisiz seminer dersini tamamlamış daha önce yeterlik sınavına girmiş başarısız olmuş ya da sınava girmemiş tüm öğrencilerin 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında mutlaka yeterlik sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu sınavda başarısız olanlar ya da girmeyenler ise,  2017-2018 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında yapılacak sınava alınırlar. Bu sınavda da başarısız olan ya da sınava girmeyen öğrencilerin kayıtları silinir.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi