Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | 2014-2015 Yüksek Lisans İlanı
Duyuru Arşivi
2014-2015 Yüksek Lisans İlanı

2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri Başvuru İlanı


YÜKSEK LİSANSTA AÇILACAK PROGRAMLAR, KONTENJANLAR VE ÜCRETLER
Enstitü Adı Anabilim DalıProgramKontenjanÜcret (TL)
Sosyal BilimlerTürk Dili ve EdebiyatıYüksek Lisans20 *10.500
Sosyal BilimlerTemel İslam BilimleriYüksek Lisans10 **7.500
Sosyal BilimlerTarihYüksek Lisans10 *10.500
Sosyal BilimlerBilim TarihiYüksek Lisans7 **7.000
Sosyal BilimlerPsikolojiKlinik Psikoloji Y. Lisans 5 *25.000
Sosyal BilimlerPsikolojiKlinik Psikoloji Tezsiz Y. Lisans10 *25.000
Medeniyetler İttifakıMedeniyet AraştırmalarıYüksek Lisans10 **15.000
Mühendislik ve Fen BilimleriMimarlıkYüksek Lisans5 ***14.000
Mühendislik ve Fen BilimleriMimarlık Mimari Koruma-Rest. Y. Lisans5 ***14.000
Güzel SanatlarGeleneksel Türk SanatlarıYüksek Lisans20 *9.000
*Kontenjanın %20’si tam bursludur.
**Kontenjanın %100’ü tam bursludur. 
*** Kontenjanın %60’ı tam burslu, %40’ı yarı bursludur. 
Yüksek Lisans Programları, dersler ve tez çalışması olmak üzere üç yıl için geçerlidir ve ücretlere KDV dâhildir.

YÜKSEK LİSANS YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
Enstitü Adı Anabilim DalıProgramKontenjan
Sosyal BilimlerTürk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans2
Sosyal BilimlerTemel İslam Bilimleri Yüksek Lisans3
Sosyal BilimlerTarihYüksek Lisans1
Sosyal BilimlerPsikolojiKlinik Psikoloji Tezli-Y. Lisans1
Mühendislik ve Fen BilimleriMimarlıkYüksek Lisans3
Mühendislik ve Fen BilimleriMimarlık Mimari Koruma-Rest. Y. Lisans3
Güzel SanatlarGeleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans3


Ön kayıt başvuru tarihleri20 Mayıs 2014 – 23 Haziran 2014 
Yabancı Dil Sınav Tarihi
24 Haziran 2014, Saat:09.00 Küçükçamlıca Yerleşkesi
Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının İlanı  
25 Haziran 2014
Yazılı Sınav tarihi ve yeri
26 Haziran 2014, Saat: 10.00-12.00, Topkapı Yerleşkesi
Geleneksel Türk Sanatları İçin Sınav Yeri: Kandilli Yerleşkesi
Mülakat
26 Haziran 2014, Saat:13.00-17.00 Topkapı Yerleşkesi
Geleneksel Türk Sanatları İçin Sınav Yeri: Kandilli Yerleşkesi
Sonuçların ilanı
30 Haziran 2014
Asıl liste kesin kayıt tarihi
07 Temmuz – 09 Temmuz 2014
Yedek liste kesin kayıt tarihi
10-11 Temmuz 2014

Medeniyetler İttifakı sınav tarihleri için lütfen tıklayınız.

SINAV DEĞERLENDİRME
Anabilim/Anasanat Dallarının özelliklerine göre;
Başarı Puanı; ALES notu, Lisans mezuniyet notu, Mülakat notu, Yabancı
Dil notu ve Çizim Sınavı notunun yüzdelik oranlarınınım toplamından oluşur.
Başarılı sayılmak için toplam puan 65/100 olmalıdır.
Mülâkata katılmayan aday ‘Başarısız’ sayılır ve sıralamaya alınmaz.


TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
a) Lisans Mezunu Olmak
b) Lisans AGNO’sunun en az  CC (60.00) olması 
c) ALES’ten en az 55 puan almış olmak (Klinik Psikoloji Tezsiz yüksek lisans ve Geleneksel Türk Sanatları tezli yüksek lisans programları için ALES şartı aranmaz)
d) YDS veya muadili bir belge (Klinik Psikolojisi Tezli yüksek lisans için en az 55 puan almış olmak, Tezsiz yüksek lisansta alt sınır aranmaz, Bilim Tarihi için en az 75 puan almış olmak). Diğer tüm yüksek lisans programlarında YDS şartı aranmaz.
e) Temel İslam Bilimleri yüksek lisans programı için Arapça bilmek şart olup, yapılacak giriş sınavında sözlük serbesttir.
f) Klinik Psikoloji tezli-tezsiz yüksek lisans programlarına yalnız Psikoloji Lisans mezunları başvurabilir.    
f) Tarih Anabilim Dalı için alan dışından başvuran öğrencilere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanır.
g) Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Koruma-Restorasyon yüksek lisans programına Mimarlık Bölümü mezunları haricinde aday kabul edilmez.  Mimarlık yüksek lisans programına Mimarlığa yakın alandan başvuranlar için kabul jürisi tavsiyesi doğrultusunda iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanır.
h) Yüksek Lisans programlarına, ALES puanı, YDS puanı, lisans AGNO’su, yazılı sınav ve mülâkat sonuçları ile adayların sundukları başvuru dilekçeleri, niyet mektubu ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca öngörülecek çalışma dosyası (portfolio) değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.


Genel Kontenjan Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
a) ALES Belgesi (Klinik Psikoloji tezsiz yüksek lisans ve Geleneksel Türk Sanatları için aranmaz);
b) YDS veya eşdeğeri bir belge ( Yalnız Bilim Tarihi ve Klinik Psikolojisi için gereklidir);
c) Lisans mezuniyet belgesi;
d) Transkript (Lisans not dökümü belgesi);
e) Askerlik durum belgesi (Askerlik yönünden bir sakıncası olmadığını belirten belge);
f) Nüfus cüzdanı fotokopisi;
g) Niyet mektubu ve Özgeçmiş;
h) Anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca öngörülecek bir çalışma dosyası /portföy (Sadece, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü için mülakat sırasında istenilecektir).


Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
a) Başvuru yapılacak programa ait lisans mezuniyet belgesi;
b) Transkript (En az bir dönemini okumuş ve bütün derslerinden başarı sağlamış, not ortalamasının 3.00/4.00 olması);
c) Okuduğu derslere ait ders içerikleri;
d) ALES belgesi en az 55 puan almış olmak ( Klinik Psikolojisi Tezsiz yüksek lisans ve Geleneksel Türk Sanatları hariç) 
e) YDS veya eşdeğeri bir belge en az 55 puan almış olmak ( Yalnız Klinik Psikolojisi için gereklidir)
f) Herhangi bir disiplin cezası almadığını belirten belge;     


SBE, MFBE, MEDİT
Programları için İrtibat ve Sınav Yeri Adresi:
FSMVÜ Topkapı Yerleşkesi, Merkez Efendi Mah. Mevlevihane Cad. No: 25
(Yenikapı Mevlevihanesi) Zeytinburnu/İSTANBUL
Tel: 0212 582 9070, 521 85 00/2028-2045 Faks:0212 582 81 10

Yabancı Dil Sınavı için Sınav Yeri Adresi:
Küçükçamlıca Yerleşkesi, Küçükçamlıca Mah. Çilehane Yolu Caddesi No:8
Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 546 0296 Faks: 0216 546 0295

GSE (Güzel Sanatlar Enstitüsü) için Sınav Yeri Adresi:
FSMVÜ Kandilli Yerleşkesi, Kandilli Mah.
Hıdırellez Sok. No: 3 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0216 460 01 80-90


Yurtdışı Uyruklu (Uluslararası) öğrenciler için irtibat, başvuru adresi ve iletişim bilgileri:

Adres : Dış İlişkiler Müdürlüğü- FSMVÜ Fatih Yerleşkesi, Fatih/İSTANBUL
Telefon : 0212 521 81 00/1031
E-posta : admissions@fsm.edu.tr


İnternet Üzerinden Başvurular İçin:
kakbulut@fsm.edu.tr
edemircan@fsm.edu.tr


Başvuru Formu (Application Form) Word PDF

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi