Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | 2014-2015 Doktora ve Sanatta Yeterlik İlanı
Duyuru Arşivi
2014-2015 Doktora ve Sanatta Yeterlik İlanı

2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Doktora ve Sanatta Yeterlik Öğrencileri Başvuru İlanı

DOKTORA VE SANATTA YETERLİKTE AÇILACAK PROGRAMLAR, KONTENJANLAR VE ÜCRETLER

Enstitü Adı Anabilim DalıProgramKontenjanÜcret (TL)
Sosyal BilimlerTürk Dili ve Edebiyatı Doktora 10 * 15.000
Sosyal BilimlerTemel İslam BilimleriDoktora 5 ** 13.000
Sosyal BilimlerTarihDoktora 5 * 15.000
Medeniyetler İttifakıMedeniyet AraştırmalarıDoktora 5 ** 18.000
Mühendislik ve Fen BilimleriMimarlıkDoktora  5 *** 18.000
Güzel SanatlarGeleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik 5 * 14.000
*Kontenjanın %20’si tam bursludur.
**Kontenjanın %100’ü tam bursludur. 
*** Kontenjanın %60’ı tam burslu, %40’ı yarı bursludur.    
Doktora/Sanatta Yeterlik Programları; dersler, yeterlik ve tez çalışması olmak üzere altı yıl için geçerlidir ve ücretlere KDV dâhildir.

DOKTORA VE SANATTA YETERLİKTE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

Enstitü Adı Anabilim DalıProgramKontenjan
Sosyal BilimlerTürk Dili ve Edebiyatı Doktora2
Sosyal BilimlerTemel İslam Bilimleri Doktora 2
Sosyal BilimlerTarihDoktora1
Mühendislik ve Fen BilimleriMimarlıkDoktora3
Güzel SanatlarGeleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik 1


Ön kayıt başvuru tarihleri20 Mayıs 2014 – 23 Haziran 2014 
Yazılı Sınav tarihi ve yeri
27 Haziran 2014, Saat: 10.00, Topkapı Yerleşkesi
Geleneksel Türk Sanatları İçin Sınav Yeri: Kandilli Yerleşkesi
Mülakat
27 Haziran 2014, Saat:13.00, Topkapı Yerleşkesi
Geleneksel Türk Sanatları İçin Sınav Yeri: Kandilli Yerleşkesi
Sonuçların ilanı
30 Haziran 2014
Asıl liste kesin kayıt tarihi
07 Haziran – 09 Temmuz 2014
Yedek liste kesin kayıt tarihi
10-11 Temmuz 2014

Medeniyetler İttifakı sınav tarihleri için lütfen tıklayınız.

SINAV DEĞERLENDİRME
Anabilim/Anasanat Dallarının özelliklerine göre;
Başarı Puanı; ALES notu, Lisans mezuniyet notu, Mülakat notu, Yabancı Dil notu ve Çizim Sınavı notunun yüzdelik oranlarınınım toplamından oluşur.
Başarılı sayılmak için toplam puan 70/100 olmalıdır.
Mülâkata katılmayan aday ‘Başarısız’ sayılır ve sıralamaya alınmaz.


DOKTORA VE SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR
a) Yüksek Lisans Mezunu Olmak
b) Yüksek Lisans AGNO’sunun en az  CB (67.00) olması 
c) ALES’ten en az 55 puan almış olmak (Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik Programı için ALES şartı aranmaz)
d) YDS veya muadili bir sınavdan en az 55 veya eşdeğer puan almış olmak / YDS puanı olmayanlar için şartlı kabul yapılabilir;
e) Temel İslam Bilimleri doktora programı için Arapça bilmek şart olup, yapılacak giriş sınavında sözlük serbesttir.
f) Tarih Anabilim Dalına alan dışından başvuracak öğrenciler için iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanır.
g) Mimarlık Anabilim Dalına mimarlık mezunları haricinde, Mimarlığa yakın alandan mezunlardan başvuranlar için gerekli hallerde iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanır.
h) Doktora/Sanatta Yeterlik programlarına, ALES puanı, YDS puanı, yüksek lisans AGNO’su, yazılı sınavı ve mülâkat sonuçları ile adayların sundukları başvuru dilekçeleri, niyet mektubu ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca öngörülecek çalışma dosyası (portfolio) değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.


Başvuru İçin Gerekli Belgeler
a) ALES Belgesi
b) YDS veya eşdeğeri bir belge/ YDS belgesi olmayanlar için şartlı kabul yapılabilir;
c) Yüksek Lisans mezuniyet belgesi;
d) Transkript (Yüksek Lisans not dökümü belgesi);
e) Askerlik durum belgesi (Askerlik yönünden bir sakıncası olmadığını belirten belge);
f) Nüfus cüzdanı fotokopisi;
g) Niyet mektubu ve Özgeçmiş;
h) Anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca öngörülecek bir çalışma dosyası /portföy (Sadece, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü için mülakat sırasında istenilecektir).


Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
a) Başvuru yapılacak programa ait yüksek lisans diploması ve mezuniyet belgesi;
b) Transkript (En az bir dönemini okumuş ve bütün derslerinden başarı sağlamış, not ortalamasının 3.00/4.00 olması);
c) Okuduğu derslere ait ders içerikleri;
d) ALES belgesi (en az 55 puan almış olmak);
e) YDS veya eşdeğeri bir belge en az 55 puan almış olmak
f) Herhangi bir disiplin cezası almadığını belirten belge;     


SBE, MFBE, MEDİT
Programları için İrtibat ve Sınav Yeri Adresi:
FSMVÜ Topkapı Yerleşkesi, Merkez Efendi Mah. Mevlevihane Cad. No: 25
(Yenikapı Mevlevihanesi) Zeytinburnu/İSTANBUL
Tel: 0212 582 9070, 521 85 00/2028-2045 Faks:0212 582 81 10


GSE (Güzel Sanatlar Enstitüsü) için Sınav Yeri Adresi

FSMVÜ Kandilli Yerleşkesi, Kandilli Mah.
Hıdırellez Sok. No: 3 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0216 460 01 80-90


Yurtdışı Uyruklu (Uluslararası) öğrenciler için irtibat, başvuru adresi ve iletişim bilgileri:

Adres : Dış İlişkiler Müdürlüğü- FSMVÜ Fatih Yerleşkesi, Fatih/İSTANBUL
Telefon : 0212 521 81 00/1031
E-posta : admissions@fsm.edu.tr


İnternet Üzerinden Başvurular İçin:
kakbulut@fsm.edu.tr
edemircan@fsm.edu.tr


Başvuru Formu (Application Form) Word PDF

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi