Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın

DUYURULAR
Etkinlik
Etkinlik Arşivi
Müdürün Mesajı
547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile lisansüstü öğretim, yüksek lisans ve doktora programlarını içermekte ve üniversite bünyelerinde kurulan enstitülerce yürütülmektedir. Enstitüler, disiplinler arası iletişimi ve eş güdümü sağlayarak lisansüstü programlar açmak ve araştırmaların yürütülmesini sağlamaktan sorumludur.
Enstitü Hakkında
FSMVÜ MFBE Uluslararası düzeyde seçkin, programları ile rekabet gücüne sahip, ülkeyi dünya pazarlarında temsil edebilecek, disiplinler arası araştırmaları destekleyen, ülkenin kişilik, etik ve bilgi olarak üstün nitelikli profesyonellerini ve araştırmacılarını yetiştiren bir kurum olacaktır.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi